ทะเลสาบน้พเค็มที่แปลกที่สุดในโลก ที่ตั้งที่ใหญืที่สุดในหมู่เกะ Recherche Archipelago ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ล้อมรอบไปด้วยหมู่เกาะต่างๆกว่า 105 เกาะ สิ่งที่ทำให้ชื่อของเกาะนี้ดังไปทั่วโลกก็คือสีของน้ำทะเลที่เป้นสีชมพู