เป็นสถานที่เรียกว่าแมืองสาบสูญแห่งอินคา สถานที่ตั้งอยู่แถบเทือกเข้าสูงของเปรู อารยาธรรมที่มีความเก่าแก่มากจนถูกลืมเลือนจากคนภายนอก จนในที่สุดก็ได้มีนักค้นพบในปี พ.ศ. 2454 ชายคนนั้นชไฮแรม บิงแฮม