เล่าสู่ประสบการณ์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดในชีวิต รวมไปถึงร่วมกันแชร์เรื่องราวได้ที่นี้ เราเป็นตัวแทนของความทรงจำที่ดีให้เล่าสู้กันฟัง